/>

Ukesmål uke 43: Jeg sier det som er sant

Ukesmål uke 44 - Jeg sier det som er sant. (Ill: Camilla Kuhn 2020)

For en som har utført en negativ handling kan det værefristende å unnlate å fortelle deler av sannheten, eller åfortelle noe helt annet. For eksempel å skylde på andre.Dette gjelder også for barn som ikke har sett hva som skjedde, men som uttaler seg skråsikkert på bakgrunn av tidligere hendelser. Ryktespredning er relasjonellmobbing. Når man finner ut hva som egentlig skjedde motarbeider en samtidig de negative rollemodellene (Idsøe & Roland s. 29, og 36)