Takk for hjelpen!

Tirsdag 1.desember ble det klart at både kutt i pensjonstilskudd reverseres og at kapitaltilskuddene inntil videre fryses på 2020-nivå.

Dermed er det mange private barnehager som slipper å gå inn i 2021 med bekymring for om de klarer å opprettholde kvaliteten på tilbudet, og i en del tilfeller bekymring for om de må legge ned driften.

TAKK FOR HJELPEN TIL ALLE SOM HAR ENGASJERT SEG!

Les mer om det hos PBL...