Helseseminar utsettes til høsten

Helseseminaret utsettes p.g.a sykdom og økt smitte. Vi tar det samtidig som foreldremøtet på høsten 2022.