«Å bry seg er også smittsomt»

I forbindelse med ettårsdagen for nedstengningen av landet inviteres barnehagene med på en felles nasjonal markering.

12. mars er det ett år siden Norge stengte ned. Barnehagene har siden den gang vist at de ikke bare er svært viktige for barn og familier, men også helt avgjørende for å holde sentrale samfunnsfunksjoner i gang. Ansatte i barnehager landet rundt har gjort en ekstraordinær innsats for å holde barnehager åpne, gi barn omsorg og et best mulig pedagogisk tilbud, og også ivareta smittevern. Nå ønsker barnehagene å gi anerkjennelse til alle ansatte som har gjort en ekstraordinær jobb i en krevende tid. På ettårsdagen for nedstengingen gjennomfører vi derfor markeringen «Å bry seg er også smittsomt».