Planleggingsdager 14.mai og 10.-11.juni.

Barnehagen har planleggingsdager 14. mai og 10.-11. juni. Disse dagene vil barnehagen være stengt.