Velkommen til foreldremøte 16. november kl. 18.00-21.00

VI OPPFORDRER MINST EN FRA HVER HUSSTAND TIL Å MØTE.

Tema: Inkluderende barnemiljø- vi presentere barnehagens egenproduserte verktøy!

18.00-18.30 Foreldrerådsmøte

18.30-20.00 Inkluderende barnemiljø

20.00-21.00 Avdelingsvis

 

Vi poengterer at foreldrerådsmøte er for alle foreldre- her vil dere få informasjon om SU- samarbeidsutvalget arbeid.


Håper så mange som mulig har mulighet til å komme:)