Foreldreråds- og foreldremøte 13.september -tema «Barnemiljø»

Foreldreråds- og foreldremøte 13.09.2022 18:00-18:30 - Foreldrerådsmøte 18:30-18.45 - Økonomi m/ Jorunn 18:45-19.45 - Barnemiljø med Roger og Anita 19:45-20:30 - Avdelingsvis

Spør du deg noen gang følgende:

Hva vil jeg gi barnet mitt?

Skal det være så krevende å være mamma/pappa?

Oppdrar jeg barn som andre kan like?

Hva trenger barnet mitt å lære for å møte framtida?

 

 

Da bør du komme på foreldremøtet i Varingskollen barnehage tirsdag 13.september 2022!

Denne kvelden deler Roger og Anita sine tanker om hvordan du kan ruste barnet ditt for livet.

Nøkkelord er ukesmål, periodemål, voksen ledelse og langsnillhet.

Vel møtt!