Golf med barn

Varingskollen Barnehage arrangerer vært år på høst og vår Golfkurs for sine førskolebarn. Dette gjøres i samarbeid med Hakadal Golfklubb og Aas Gård Golfpark.

Golf for denne aldersgruppen kaller vi "aktiv start". All læring skal ha leken i fokus. Aktivitetene skal være lystbetont, styrke felleskap og mestring. Målet er å utvikle basisferdigheter og få barna til å glede seg til å spille og trene. Eksempler på basisferdigheter er kaste, fange, koordinasjon, hurtighet og balanse.

Vi deler gruppene etter avdeling slik at alle får 2 treninger i løpt av høsten/vår.

Rammeplan for barnehager sier at barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Barna skal oppleve stimulerende miljø som støtter deres lyst til å leke, utforske og mestre.

Barnehagen skal introdusere barna for nye situasjoner , temaer, fenomener, matriel og redskap som bidrar til meningsfull samhandling. Barna skal bruke hele kroppen og alle sanser i sin læringsprosess.