Musikk

Barnehagen har sin egen sangpedagog som hver uke har musikksamlinger for barn på småbarnsavdelingene og for de to eldste kullene på storbarnsavdelingene. I tillegg har barnehagen et samarbeid med Døli pleie og omsorgssenter med prosjektet « Generasjonssang». Som er et nydelig møte mellom de yngste og de eldste i samfunnet, med musikk i sentrum.

For de minste har musikksamlingen fokus på tilknytning, trygghet og språkstimulering.
Vi gjør barna trygge gjennom å synge sanger, danse med rytmeegg og leke sangleker. Og med gjentagelse gjennom hele året, skaper dette kjente og gode rammer.
Det er viktig å skape samspill, likeverdighet og glede gjennom musikken, og samtidig lurer vi språket inn i hjernen når vi synger.
 
I musikksamlingene for de eldste barna gjør vi oss kjent med stemmen og oppvarmingsøvelser som er bra for kroppen når vi skal synge.
Samspill og glede er her også i fokus. Vi lærer sanger der tekst og rytme er viktig, og vi øver på samspill gjennom sangleker og bruk av rytmeinstrumenter.
Musikksamling har evnen å knytte sosiale bånd gjennom en følelsesmessig kommunikasjon. Vi øver oss også uforpliktende på språket mens vi synger.