Ansatte

Administrasjon - Varingskollen Barnehage

Jorunn Indrevik

Stilling: Daglig leder
924 57 777
jorunn@varingskollenbhg.no

Daglig leder

Wenche Cecilie Hedin Jensen

Stilling: Assisterende styrer
957 77 694
wenche@varingskollenbhg.no

Utdannet Førskolelærer. Jobber som pedagogisk leder på Naturligvis og som ass. daglig leder. Videreutdanning i veiledningspedagogikk og Krisekommunikssjon og mediehåndtering

Avdeling BLÅ (Storbarn 3-6 år)

Jostein Engebretsen

Stilling: Pedagogisk leder

Elin Daneid

Stilling: Pedagogisk leder

Marius Andersen

Stilling: Fagarbeider

Barne -og ungdomsarbeider.

Christine Frednes

Stilling: Barnehagemedarbeider

Avdeling GRØNN (Storbarn 3-6 år)

Hilde Braaten

Stilling: Pedagogisk leder

Verneombud.

Unni Rækstad Erichsen

Stilling: Fagarbeider

Avdeling GUL (Småbarn 0-3 år)

Bente Moen

Stilling: Pedagogisk leder

Anita Dammen Jacobsen

Stilling: Pedagogisk leder

Kari Gjengstø

Stilling: Pedagogisk medarbeider
karigjengsto@icloud.com

Irene Nygård

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Lisbeth Øversveen

Stilling: Fagarbeider

Avdeling NATURLIGVIS (Storbarn 3-6 år)

Vegard Indrevik

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Studerer til Barnehagelærer ved Oslo Met

Ann Kristin Røkke

Stilling: Fagarbeider

Utdannet som barne -og ungdomsarbeider Tillitsvalgt

Christopher Høie

Stilling: Fagarbeider

Wenche Cecilie Hedin Jensen

Stilling: Assisterende styrer
957 77 694
wenche@varingskollenbhg.no

Utdannet Førskolelærer. Jobber som pedagogisk leder på Naturligvis og som ass. daglig leder. Videreutdanning i veiledningspedagogikk og Krisekommunikssjon og mediehåndtering

Nadja Elise Sandnes

Stilling: Barnehagemedarbeider

Avdeling RØD (Småbarn 0-3 år)

Robin Quade Finnicum

Stilling: Pedagogisk leder

Tanja Madeleine Olsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gullveig Haugen

Stilling: Barnehagelærer

Utdannet barnehagelærer. Ansvarlig for språk.

Martine Gjengstø

Stilling: Fagarbeider

Barne -og ungdomsarbeider

Tone Bergli

Stilling: Fagarbeider

Tone Andersen

Stilling: Fagarbeider

Slalom/Alpingruppa

Jostein Engebretsen

Stilling: Pedagogisk leder

Superklubben - Førskolegruppa

Hilde Braaten

Stilling: Pedagogisk leder

Verneombud.

Jostein Engebretsen

Stilling: Pedagogisk leder

Christopher Høie

Stilling: Fagarbeider

Wenche Cecilie Hedin Jensen

Stilling: Assisterende styrer
957 77 694
wenche@varingskollenbhg.no

Utdannet Førskolelærer. Jobber som pedagogisk leder på Naturligvis og som ass. daglig leder. Videreutdanning i veiledningspedagogikk og Krisekommunikssjon og mediehåndtering