Rød avdeling

Rød er en avdeling for barn i alderen 1 og 2 år! En spennende blanding av små mennesker med fri vilje, fantasi og utforskertrang. Vi legger til rette for en trygg tilknytning mellom barn og voksne og jobber aktivt for å hjelpe barna til å finne hverandre i lek og ved å knytte nye vennskapsbånd. Vi vil legge til rette for en god barnehagehverdag preget av trygghet, nærhet, omsorg, humor og glede. På Rød møter barna voksne som er Trygg base: sikrer nærhet, omsorg og trygghet når barna har behov for det. Stillasbyggere: Voksne som legger til rette for mestringsgleder gjennom å vennlig heie barnet fremover mot videre utvikling. Gledesspredere: Voksne med glimt i øyet som tøyser, synger, ler, finner på artige aktiviteter og som er litt sprø i blant. Talentspeidere: Voksne som ser det unike hos hvert barn hjelper dem til å bli den beste utgaven av seg selv. 

Vi tar vare på det spesielle i det alminnelige! På Rød vil vi legge til rette for hverdagslige aktiviteter og følger barnas initiativ istedenfor å ha mange fastlagte planer og voksenstyrte pedagogiske opplegg. Vi vet at barn lærer mest når de får oppleve, sanse og erfare der de er med det de er opptatt av. Vi griper dagen sammen med barna! To mål er viktige for oss i arbeidet med barna: «Gi barna kjærlighet, mer kjærlighet og enda mer kjærlighet, så vil folkevettet komme av seg selv» Astrid Lindgren og «GLEDE».