Eierstyret

Hva er eierstyret? Styret har arbeidsgiveransvaret for barnehagen og har det overordnede ansvaret for driften av bhg i henhold til over og forskrifter. Barnehagen daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen og har det daglig ansvaret for driften. Eierstyret i barnehagen er sammensatt av andelseiere/foreldre i barnehagen og velges på årsmøte som holdes i mars måned hvert år. Eierstyret skal bestå av inntil 6 medlemmer/andelseiere, hvorav 1 styreleder, 1 nestleder, 3 faste styremedlemmer og 1 vararepresentant. I tillegg skal det velges en vararepresentant blant de ansatte.

Hva gjør vi?
Eierstyret har jevnlige møter og det er normalt avholdt 8-9 styremøter i løpet av året. Vi har det overordnede ansvaret for barnehagens økonomi, bemanning, budsjett, revisjon og å føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. I tillegg brukes det tid på planarbeid, prosjekter og vi prøver å være nytenkende i forhold til hva som forventes av en barnehage i fremtiden. 

Daglig leder, Jorunn Indrevik, er med på alle møtene i eierstyret.
 
Hvem er vi? 
 
Rolle: Navn: Telefon: E-post:
Styreleder
Øyvind Sundsvalen
 
oivindsunds@hotmail.com
Nestleder
Julie Jacobsen
 
juliej79@gmail.com
Styremedlem
Synnøve Primdahl Haug
 
synnove.haug@betonmast.no 
Styremedlem
Stine Engh Lønøy
 
stineengh@gmail.com
Styremedlem
Camilla Wang Pettersen
 
camillawangpett@gmail.com
Varamedlem
Martin Øversveen
 
martino@haaland-klima.no 
Ansattrepresentant
 
 
 
Daglig Leder
Jorunn Indrevik
 
jorunn@varingskollenbhg.no