Søk barnehageplass

Ønsker du søke barnehageplass i Varingskollen barnehage?

Alle barnehager i Nittedal har samordnet sitt opptak gjennom et felles opptakssystem. Hensikten med ordningen er å forenkle jobben for de foresatte, samt at hvert barn kun får tilbud fra en barnehage.

Søknader til Varingskollen Barnehage kommer direkte til barnehagen via dette systemet og opptak av nye barn vil bli foretatt fortløpende gjennom året når vi får ledige plasser.

Vi har naturlig nok flest ledige plasser i august, fordi de eldste barna begynner på skolen. For å bli vurdert til dette hovedopptaket må søknadsfristen overholdes. Søknadsfrist er 1.mars.

Her søker du barnehageplass i Nittedal Kommune.