Oppsigelse av plassen

Barnehagen har nedført i sine vedtekter, samt i samarbeidsavtalen mellom foresatte og barnehagen satt oppsigelsestiden til 3 måneder fra den 1. i måneden.

Referet fra barnehagens vedtekter:

Betaling skal skje i oppsigelsesperioden selv om plassen ikke benyttes. Betalingsforpliktelsen
kan fravikes, etter beslutning av daglig leder, dersom et nytt barn kan overta
barnehageplassen. Ved reduksjon i oppholdstiden gjelder 3 måneders oppsigelsestid fra 1. hver måned, når skriftlig oppsigelse er mottatt.