Foresatte i barnehagen

Alle som jobber i barnehagen ønsker et samarbeid med foresatte basert på åpenhet, tillit og respekt. Ved å ha fokus på barns beste finner vi løsninger sammen.

 

1.Vi ønsker oss tilbakemeldinger på jobben vi gjør! Både når dere er fornøyde og når misfornøyde. 

2. Kom gjerne med innspill i forhold til årsplan og andre planer vi har i barnehagen. Vi ønsker oss foresatte som viser engasjement og interesse når vi tilrettelegger barnas hverdag. 

3.Å tilbringe en dag i barnehagen byr på mange inntrykk, så tenk over hva dere fyller ettermiddager og helger med av aktiviteter. Det er viktig med en god balanse mellom aktivitet og hvile.  

4. Hvis du sier til barnet at du skal komme tidlig å hente en dag, så kom tidlig. Det er viktig å overholde avtaler du gjør med barnet ditt. Gi beskjed til barnets avdeling om det blir endringer i planene, slik at vi kan forberede barnet ditt.  

5. Hvis du har kommet for å hente barnet, så hent! Ikke drøy for lenge til barnet, la eventuelt barnet avslutte aktiviteten det er i. Der viktig at du er tydelig i kommunikasjonen med barnet ditt.  

6. Prioriter foreldrekaffen eller andre tilstelninger i barnehagen. Det er forståelig dersom du ikke kan komme alle gangene, men barnet ditt setter stor pris når du kommer på felles tilstelninger.  

7. Respekter barnehagens dagsrytme. Hvis det er samlet frokosttid på avdelingen, og deretter påkleding for utetid eller tur – og dere kommer senere og barnet ikke har spist frokost hjemme, er det dere som må tilpasse dere, og ikke resten av barnegruppen. 

8. Om det er noe du/dere ønsker å ta opp medbarnehagen, spør etter pedagogisk leder for en samtale uten at barna er tilstede. Hvis det er noe dere misliker eller er uenige med barnehagen om, si ifra. Det er først når vi blir informert at vi sammen forsøker å finne gode løsninger til beste for barn. 

9. Hvis dere har satt dere opp på foreldresamtale – møt opp. Gi beskjed i god til om samtaletiden ikke passer. Vis respekt for andres arbeidstid.  

10.Tenk på inkludering når du/dere inviterer til barnebursdag. Velgalle på avdelingen, bare jentene/guttene eller barna som er jevnaldrende med ditt barn.  

11. Hvis barnet ersyk,skal det være hjemme fra barnehagen. Om barnet har behov for smertestillende,trenger det å være hjemme. Når vi er i tvil om barnets form, kontakter vi dere og finner løsninger til beste for barnet ditt.  

12. Når barnehagen ringer og ber dere hente barnet fordi det er sykt, kom med en gang.  

13.Sett navn i barnas klær. Vi har mange klær å holde orden på, og hvis det er noe som forsvinner uten at det er merket, er det vanskelig for oss å finne tilbake til eier. Husk å sjekke gjenglemt boksen på ditt barns avdeling om du savner noe.  

14.Lever barnet ditt i klær du ikke er redd for. Her i barnehagen kan klær gå i stykker i morsom lek og gøyale aktiviteter.  

15. Husk at barnehagen har mange barn å ta hensyn til. Kom gjerne med ønsker for ditt barn, men at vi ikke alltid kan etterkomme ønsker, av hensyn til barnegruppa.  

16.Varier gjerne innholdet i matboksen slik at barnet ditt velger seg til forskjellig mat.