Foresatte i barnehagen

Alle som jobber i barnehage ønsker et foreldresamarbeid basert på åpenhet, tillit og respekt. Men på samme måte som at foreldre synes det er vanskelig å ta opp enkelte ting med barnehagen, kan det være vanskelig for personalet å ta ting opp med foreldre.

Her har du noen punkter som kan være fint å tenke over...

1. Gi oss tilbakemelding når vi gjør noe som er bra eller positivt – ikke bare når dere er misfornøyde med noe.

2. Kom gjerne med innspill i forhold til årsplan og andre planer vi har i barnehagen. Vi vil gjerne at foreldre spiller en rolle når vi legger opp barnas hverdag.

3. Barnehagen er på en måte barnets jobb. Å tilbringe åtte til ni timer i barnehagen er mye for barna, så hvorfor må det alltid skje så mye på ettermiddagen og i helgene?

4. Det er hyggelig når foreldre tar seg tid til en kopp kaffe i barnehagen i forbindelse med avlevering, men ikke drøy en time før dere drar.

5. Hvis du sier til barnet at du skal komme tidlig å hente en dag, så kom tidlig. Barna synes at det er stas å bli hentet tidlig, så de går og venter og spør etter deg.

6. Hvis du har kommet for å hente barnet, så hent! Ikke drøy lenge til barnet selv bestemmer når dere skal dra hjem. De andre barna blir urolig og blir påmint sine egne foreldre og får lyst til å bli hentet.

7. Hvis det er noe du misliker eller er uenig med barnehagen om, så si fra! Det er vi som kan gjøre noe med det, ikke naboen.

8. Prioriter foreldrekaffen eller andre tilstelninger i barnehagen. Det er forståelig dersom du ikke kan komme alle gangene, men prøv å stille opp slik at det ikke blir de samme barna som alltid sitter der uten foreldrene.

9. Respekter barnehagens dagsrytme. Hvis det er samlet frokost fra klokken åtte til ni – og deretter påkleding for utetid eller tur – så ikke kom klokken ti og forvent at noen kan sitte sammen med ditt barn som skal spise frokost.

10. Hvis du velger å konfrontere barnehagen med noe, ikke ta det med noen som er helt uskyldig i saken. Spør etter pedagogisk leder eller styrer. Sørg også for at dette blir tatt opp uten barna til stede.

11. Hvis dere har satt dere opp på foreldresamtale – møt opp. Ofte bruker pedagogen eller den som skal ha samtalen med dere tid på planlegging og evaluering av samtalen, også på ettermiddagstid. Ha respekt for vår arbeidstid.

12. Hvis ditt barn har bursdag og inviterer til bursdagsselskap, ikke inviter alle bortsett fra ett eller to av barna. Tenk så sårt det er for disse barna som ikke får lov til å komme. Velg alle, eller bare jentene/guttene. Eller bare de som er like gamle. Ha en god grunn til å ikke be alle barna.

13. Hvis barnet er syk, ikke gi dem paracet og send dem i barnehagen. Paraceten vil etter hvert slutte å virke og ditt barn vil ikke ha det bra i barnehagen når det egentlig burde ligge hjemme i rolige og stille omgivelser.

14. Når barnehagen ringer og ber dere hente barnet fordi det er sykt, kom med en gang. Ikke vent i to timer på grunn av at du bare måtte gjøre noe ferdig på jobb.

15. Merk dine barns klær! Vi har ikke bare ditt barns klær å holde orden på, og hvis det er noe som forsvinner uten at det er merket, er det vanskelig for oss å eventuelt finne ut hvem sitt det er hvis det dukker opp igjen.

16. Ikke send barna i barnehagen med klær dere er redde for. Da er det bedre at dere skiller mellom klær som kan bli skitne og klær som skal brukes til fest.

17. Hvis det er regn og sølete og barna har brukt regnklær i barnehagen, ta dem med hjem og vask dem. Husk at barnet skal bruke disse klærne neste dag, og at det er ekkelt å ta på seg regnklær som er skitne.

18. Hva tenker dere som foreldre når dere ignorerer lappen eller beskjeden om at barnet trenger flere ekstraklær eller bytte klær i hyllen sin? Det er jo barnet det går ut over hvis det ikke har bytteklær hvis uhellet skulle være ute.

19. Tenk litt på hva det er du egentlig spør barnehagen om før du kommer med urealistiske grensesettinger for ditt barn og personalet. For eksempel at barnet ikke skal få spise ulike ting, mens resten av barnegruppen spiser det. Dette kan være frukt så vel som kake.

20. Tenk litt på hva du sender med dine barn i matpakken. Sjokoladekjeks og kaker kan være koselig for ditt barn, men ikke for de andre.