Sykdom i barnehagen

Barn som går i barnehage, er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

Når skal varna være hjemme fra barnehagen?

Ved smittsom sykdom vil barnets allmenntilstand ofte gjøre det nødvendig at barnet bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldres skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet er feberfri.

Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene, slik at barnet kan bli hentet. Barnet bør være frisk i minimum 24 timer etter feber før det er tilbake i barnehagen. Ved diaré og oppkast skal det gå 48 timer fra siste symptom før barnet kommer i barnehagen. Har barnet fått en smittsom sykdom, som for eksempel vannkopper eller røde hunder, er det viktig at barnehagen får beskjed om det snarest. Barnehagen er pliktet til å gi videre beskjed til resten av foreldregruppa.

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/#:~:text=Ved%20smittsom%20sykdom%20vil%20barnets,barnehagen%2C%20og%20barnet%20er%20feberfri

https://www.helsenorge.no/sykdom/barn/