Sykdom

I en barnehage er smittefaren stor. Det er derfor viktig at barnet holdes hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene, slik at det kan få bli hentet. Barnet bør være frisk i 24 timer etter feber før det er tilbake i barnehagen. Ved diaré og oppkast skal det gå 48 timer fra siste symptom før barnet kommer i barnehagen. Har barnet fått en smittsom sykdom, som for eksempel vannkopper eller røde hunder, er det viktig at barnehagen får beskjed om det snarest. Barnehagen skal da gi videre beskjed til resten av foreldregruppa.