Levering og henting

Noen ganger bobler barna over av glede over å gå i barnehagen. Andre ganger har de ikke lyst i det hele. Begge deler er helt normalt! De dagene barnet har lyst, er avskjeden enkel og positiv. De dagene de ikke vil, er det viktig at dere som foreldre fremdeles er positive og gjør avskjeden kort, selv om barnet gråter. Erfaringsmessig vil de fleste roe seg ned etter noen minutter, og de får en fin dag sammen med vennene sine. Hvis ikke, vil dere som foreldre bli kontaktet og oppdatert om hvordan det går.

Vi prøver å møte alle barna i gangen om morgenen, men det er ikke alltid dette lar seg gjøre. 

For at vi skal kunne planlegge dagen bedre, vil vi ha beskjed før kl 09.00 om barnet ikke kommer i barnehagen. Skal andre enn dem som har daglig omsorg hente barnet, må vi ha beskjed om dette. 

Ved sykefravær og annet fravær skal de foresatte gi beskjed til barnehagen. 

Vi øver hver dag på at barna skal si "hei" eller "god morgen" når de kommer, og "hadet" når de går. Fint om dere som foreldre oppmuntrer barnet til dette når man kommer og går. Og husk å være gode rollemodeller og selv hilse på ansatte og andre barn.  

Når det gjelder levering og henting har barnehagenen nedrealdersgrense på 12 år.