Ukemål - Mobbehefte

Ukemålene inngår som et pedagogisk verktøy for å forebygge krenkelser som mobbeadferd og mobbing jfr. §41 og §42 i barnehagenloven.

Barnehagen har i sammenheng med fornyelse av barnehageloven arbeidet seg frem til et pedagogisk verktøy som er ment for både barnehagens ansatte og foresatte.