Betaling

Her finner du satsene for andelsinnskudd, barnehagekontingent og matpenger.

Andelsinnskudd
Andelslaget er åpent for foresatte som har plass i barnehagen. Når foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert.
Hver andel lyder på kr. 2500,-. Denne må være betalt før barnet begynner i barnehagen og blir tilbakebetalt når barnet slutter. (Det vises for øvrig til vedtektene) 
 
Kontingent.
Barnehagen følger statens vedtak om makspris på pr måned kr 3135,-
 
Det gis søsken modererasjon på 30% på søsken nr 2 og 50 % på søsken nr 3.
 
Varingskollen barnehage har inntektsgradert foreldrebetaling.
Husholdninger med dokumentert inntekt under 486.750,- har rett på redusert oppholdsbetaling. Reduksjonen gjøres etter innvilget søknad til Nittedal kommune.
Husholdninger med inntekt under 405.000,- har rett til 20 timer gratis kjernetid for 4- og 5- åringene. Reduksjonen gjøres etter innvilget søknad til Nittedal kommune
 
Les mer om hvordan man søker på Nittedal kommune sin hjemmeside...
 
 
Betaling for mat og frukt.
Dette er faste satser uten søskenmoderasjon.
 
Matpenger 425 kr