Betaling

Her finner du satsene for andelsinnskudd, barnehagekontingent og matpenger.

Andelsinnskudd
Andelslaget er åpent for foresatte som har plass i barnehagen. Når foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert.
Hver andel lyder på kr. 2500,-. Denne må være betalt før barnet begynner i barnehagen og blir tilbakebetalt når barnet slutter. (Det vises for øvrig til vedtektene) 
 
Kontingent.
Barnehagen følger statens vedtak om makspris på pr måned.
 
Det gis søsken modererasjon på 30% på søsken nr 2 og 50 % på søsken nr 3.
 
Varingskollen barnehage har inntektsgradert foreldrebetaling.
Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage skal skje digitalt fra kommunens hjemmeside. Linker  Betaling og moderasjonsordninger,  Søk om reduksjon i foreldrebetaling.
 
Betaling for mat og frukt.
Dette er faste satser uten søskenmoderasjon.
 
Matpenger 425 kr