Ny i barnehagen – oppstart, tilvenning og tilknytning

De fleste barn i Norge og andre skandinaviske land begynner i barnehage når de er rundt 1-2 år. Barnehagen spiller sammen foreldrene, en helt sentral rolle for hvordan denne starten blir. (Mai Britt Drugli)

For mange barn er oppstart i barnehage en spennende og samtidig dypt urovekkende opplevelse. Livet som de har kjent til nå blir annerledes, og barna må tilpasse seg et helt nytt miljø, nye mennesker og erfare at mamma og pappa går fra, for å så komme tilbake.
Barn er ulike og vil derfor reagere ulikt på denne overgangen. Noen barn kaster seg ut i lek og aktivitet med en gang mens andre trenger lengre tid på å bli trygge å tilpasse seg sin nye hverdag.

Hva er tilknytning?

En psykolog kurset personalgruppa om tilknytning. Da ble tilknytning sammenliknet med en lampe med ledning og kontakt. Gjennom sin første levetid får barna en trygg tilknytning til foreldrene sine, og lampa deres lyser. Ved overlevering i barnehagen dras lampa ut av sin vante stikkontakt og barna må få tid til å finne stikkontakt og få lys i lampa si i barnehagen i foreldrenes fravær. Ved levering og henting i barnehagen er det akkurat dette som skjer, lampas ledning bytter strømleverandør.    

Små barn kommuniserer gjennom følelser. De trenger voksne som forstår følelsene, møter dem der de er, og rommer hele dem. Mye av oppdragelsen av barn handler jo nettopp om å hjelpe barna å regulere følelsene sine. 

Forskning viser at små barn kan tilknytte seg 4-5 voksne rundt seg. Minst en av disse voksne bør være en ansatt i barnehagen. Disse viktige voksne skal fungere som en trygg base for utforsking, og være en trygg havn som barna kan oppsøke dersom de føler seg redde eller trenger trøst. 

Barn har forskjellige følelsesutrykk:

Noen barn reagerer på barnehagestart med langvarig og sår gråt. De er i følelsen av å ha blitt overlatt til nye voksne de ikke føler seg helt trygge på ennå. Dette er helt normalt. 

Andre barn viser ikke store følelser når mamma eller pappa overleverer dem i barnehagen. Dette er også helt normalt. 

Noen ganger ser vi også at ett barns gråt smitter over på andre barn. Dette er en viktig utrykk for tidlig empati.   

Hva gjør vi i barnehagen når barna gråter?

Vi møter barna med bekreftelse, forståelse og tålmodighet når de gråter. Barna skal oppleve at det er greit å reagere med gråt når mamma eller pappa går fra. Vi setter ord på det barnet uttrykker, og tilbyr trøst og nærhet. Avledning fra det triste brukes etter hvert som vi tror at barnet er klar for/trenger det.  

Noen barn avviser trøst og nærhet i denne situasjonen. Deres gråt kan gli over i sinne. Da påtvinger vi selvsagt ikke nærhet, men lar barna forstå at vi tåler sinnet deres, venter på dem, og er tilgjengelige for dem når de føler seg klare for det.    

 

Felles for alle barn er at de trenger fleksible, varme, empatiske voksne som jobber aktivt for å bli kjent med hvert barn slik de er og gi dem det de trenger for å slå rot i nytt miljø.

Dette gjør vi i barnehagen i praksis:

 • Vi planlegger, tilpasser og gjennomfører oppstarten slik at nye barn og deres foreldre føler seg ivaretatt og kjenner seg trygge på at Varingskollen barnehage er et godt sted å være.
 • Kjente barn får også tid til å ta imot nykomlingene som de skal dele barnehagehverdagen med.
 • Vi trekker lodd når mange ønsker samme oppstartdato. Dette sikrer en tilfeldig rettferdighet der ingen blir forfordelt. Samtidig sørger vi for at vi har rom til å ta imot hvert enkelt barn på best mulig måte.
 • En fast ansatt tar imot og følger opp barn og foreldre den første tiden
 • Vi sender ferske barnehageforeldre bilder og sms-er den første tiden for å trygge og oppdatere om hvordan barnet har det.
 • Vi er ærlige på barnets reaksjoner slik at vi sammen kan finne best mulige overgangsrutiner rundt akkurat DITT barn.
 • Vi tilbyr oppstartsamtale i løpet av de første dagene i barnehagen med dere nye foreldre. Samtalen holdes av en av avdelingens pedagoger.

 

Dette må dere foreldre hjelpe oss med:

 • Ha forståelse for at ikke alle kan få ønsket oppstartdato. Prøv, så langt det er mulig å respektere angitt oppstartdato og klokkeslett.
 • Ta kontakt med avdelingen barnet skal starte på så raskt som mulig, dersom oppgitt oppstart-tid likevel ikke lar seg gjennomføre, så forsøker vi å finne en løsning sammen.
 • Mange barn trenger langt mer enn tre dager på å tilknytte seg nye mennesker. Spar gjerne feriedager/avspasering til denne viktige tiden i ditt barns liv. 
 • Dersom dere har mulighet; tenk uansett tre tilvenningsdager hver og ikke samtidig. Da har vi seks og ikke tre dager å ta av. 
 • Prøv så langt det er mulig å legge til rette for korte dager den første tiden, helst noen uker etter oppstart. Bruk gjerne besteforeldre og andre kjente voksne for å få til dette. 
 • Vær åpne! Fortell oss om barnet deres, familiens rutiner og vaner så vi bedre kan forstå og lette overgangen til ny hverdag.
 • For noen barn kan det være en trygghet å ha med et «overgangsobjekt» hjemmefra: En bamse, koseklut, leke eller noe annet barnet er glad i hjemme som kan være med å trøste når barnet kjenner på savn etter mamma eller pappa. Sanger barnet liker godt hjemme kan også være til trøst i barnehagen.
 • Reduser andre aktiviteter og separasjoner for barnet ditt til et minimum i tilvenningsperioden. Barnet ditt trenger mest mulig ro og fred for å tilpasse seg sitt nye liv. 
 • Hvis dere ønsker å besøke oss før oppstart, er det lurt om dere ringer avdelingen i forkant. På denne måten kan vi avtale et tidspunkt hvor det er rom for en liten prat.
 • Si alltid tydelig «Hade!» til barnet ditt når du går hjem. Det kan kjennes vanskelig dersom det gråter, men det vil på sikt hjelpe barnet med å forstå at du går og kommer tilbake siden. Vær trygg på at barnet blir ivaretatt av personalet i barnehagen.
 • Ta kontakt med oss dersom dere får vondt i foreldrehjertet underveis i tilknytningsprosessen og er usikre på hvordan det går med barnet deres.
 • Vi er her for dere!
 • Skriv ut kontrakt og registreringskort, fyll i og ta med ved oppstart:

 Kontrakt Varingskollen Barnehage

helseerklaering_barnehage1

 

Vi ønsker velkommen til et nært samarbeid rundt barnet ditt!