Dugnadskomiteen

Dugnadskomiteen er en gruppe foresatte i samarbeid med en ansattrepresentant som arrangerer og gjennomfører dugnad i barnehagen 2 helger gjennom barnehageåret, eller etter behov. Komiteen er bestående av en foreldrereprensentant fra hver avdeling, en ansatt og en fra barnehagens eierstyre.

Hvem er vi?

Navn   Rolle Avdeling Kontakt
Ingrid Frogner Foreldrerepresentant Dugnadsleder Grønn ingrid.mostad@gmail.com
Berit Wisløff Foreldrerepresentant Medlem Blå  
    Medlem Gul  
    Medlem Rød  
    Medlem Naturligvis  
Mats Øksne Ansattrepresentant Gjøremålsansvarlig   mats@varingskollenbhg.no