Dugnadskomiteen

Dugnadskomiteen er en gruppe foresatte som arrangerer og gjennomfører dugnad i barnehagen 2 ganger i året, eller etter behov. Komiteen er bestående av en foreldrereprensentant fra hver avdeling, en ansatt og en fra barnehagens eierstyret.

Hvem er vi?