Superklubben - Skolegruppa

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner». (RP, 2017)

Superklubben er et tilbud til de eldste barna i barnehagen- skolestarterne.

Hver onsdag 09.30 – 14.00 er vi sammen og jobber med temaer hentet fra noen av Rammeplanens fagområder: Antall, rom ogform,kommunikasjon, språk og tekst, Kropp bevegelse, Mat og helse, Natur miljø og teknologi, Kunst, kultur og kreativitet

Våre mål i Superklubben er GLEDE, NYSGJERRIGHET OG MESTRING. I Superklubben skal barna oppleve at de mestrer aktivitetene, har det gøy og lærer noe nytt. Barna skal få positive opplevelser og erfaringer med skoleforberedende aktiviteter.

I mai avsluttes Superklubben på skikkeligvis med rosarussfeiring. Barna får russeluer og russekort, vi overnatter i barnehagen og har en heidundranes russefest med god mat, morsomme leker og diskotek.