Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget i barnehagen (SU) er et organ sammensatt av foreldre/foresatte, ansatte, representant fra eierstyret og daglig leder i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Ifølge forskriftene til barnehageloven skal SU være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for de partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.

Samarbeidsutvalget 2023/2024:

Avdeling: Navn: Telefon: E-post: Rolle:
 Rød Heidi Maria Dahl     Foresatt
 Rød Tone Andersen     Ansatt
 Blå Karoline Olausson     Foresatt 
 Blå Nicolai Tufte Hansen     Ansatt
 Grønn Elin Dybvig     Foresatt
 Grønn Unni R Erichsen     Ansatt
 Gul (Su-Leder) Irene Einan    ireneeinan@gmail.com Foresatt
 Gul Lisbeth Øversveen     Ansatt
 Naturligvis Tina Bakaas     Foresatt
 Naturligvis Vegard Indrevik     Ansatt
 Styret Synnøve Primdahl Haug     Eierstyre
 Daglig leder Jorunn Indrevik     Daglig leder

 

Av hensyn til kontinuitet i SU, blir foreldre-representantene valgt for to år om gangen, og ansatte-representanter valgt for ett år av gangen. Det betyr at det alltid kommer nye representanter hvert år, men at det også alltid sitter noen med litt erfaring.


Hvordan jobber vi?


Arbeidet i SU foregår ved at vi har fra 2-4 møter i halvåret, eller ved behov. I tillegg blir det noe organisering i forbindelse med arrangementer og dugnader. Gjennom arbeidet i SU får vi muligheten både til å påvirke våre barns hverdag og samspillet mellom barnehage - foreldre/foresatte, i tillegg til å få innsikt i driften av barnehagen. SU vil gi ut halvårplaner for å gi dere et innblikk i hva vi gjør, og vi håper dere bruker oss aktivt til å komme med innspill av ulik art.

SU har også en postkasse på hver avdeling hvor man har mulighet til legge innspill, ideer, spørsmål f.eks. Disse sjekkes jevnlig av våre reprensentanter.