Grønn avdeling

Grønn avdeling ønsker å skape nysgjerrige, lekne og utforskende barn Avdelingen er for barn i alderen 2,5-6 år. Latteren sitter løst i veggene, og vi finner ofte på mye tøys og tull til glede for store og små. Barnehagens visjon «Dagen er din» er med på å gi barna medvirkning på sin egen hverdag. Vi griper dagen sammen med barna. Troverdig, engasjert, raus og nytenkende er barnehagens verdier og grunnsyn, som er med å prege vårt daglige arbeid.

Vi på Grønn er glade i å gå på tur. Vi besøker ofte Plassen i skogen. Der har vi en flott utelekeplass med lavvo, bålplass og til og med en karusell. Plassen er med på å gi barna motoriske utfordringer ut fra egne ferdigheter, tid for utforskning og inspirerer barna til rollelek der de kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap.  Vi har også mange andre turdestinasjoner som trollskogen, skistadion, Elvetangen, Dølijordet og toppen av Varingskollen. Målet er å skape positive opplevelser der barna kan føle glede og mestring ved å ferdes i skog og mark.

Det å bringe barna inn i eventyrenes verden er også en del av vår hverdag. Her får barna oppleve en spennende verden gjennom boklesing, skuespill og med hjelp av konkreter. Dette er med på å skape inspirasjon til både lek, læring og fellesskap. Estetiske fag som musikk og forming blir også ivaretatt, da vi både har musikkgrupper og formingsgrupper. Vi legger opp til å jobbe i mindre grupper slik at vi kan gi hvert enkelt barn tilpasset opplæring og bedre oppfølging.