Forsikring av barna

Varingskollen Barnehage har valgt ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet - også utenom barnehagetiden.

Vi håper selvsagt at dere slipper å oppleve en ulykke. Men dersom dette skulle skje, vil forsikringen fra Gjensidige kunne gi dere en hjelpende hånd.

Melde skade

Kontakt barnehagen for å få skademeldingsskjema. Ferdig utfylt skjema levers til daglig leder som håndterer dette bidere. 

Skademeldingsskjema - Varingskollen Barnehage

Økonomisk trygghet

Ulykkesforsikringen gir økonomisk trygghet. Dere skal få hjelp til å dekke behandlingsutgifter, samt at forsikringen gir erstaning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall. Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i Varingskollen Barnehage. 

Behandlingsutgifter

Forsikringen av ditt barn gjelder også behandling etter skader og ulykker.

  • Alle typer skader som må behandles av offentlig tannlege eller lege (unntatt tannskade på grunn av spising).
  • Medisiner foreskrevet av lege eller tannlege.
  • Proteser
  • Behandling hos kiropraktor etter henvisning av lege.
  • Reiseutgifter i forbindelse med behandling som er dekket av forsikringen.

Forsikringsdekning

  • Invaliditet: 500 000,-
  • Død: 100 000,-
  • Behandlingsutgifter: Maks 50 000,-
  • Egenandel: 500,-

 

For mer informasjon om forsikringsvilkårene, ta kontakt med Gjensidige eller daglig leder i barnehagen.