Måltider i barnehagen

Å spise handler om mer enn å stoppe den morske murringen i magen. God mat og gode måltider gjør at vi kan leke og lære. God mat og gode måltider gjør at vi kan løfte tungt og tenke hardt. God mat og gode måltider får mennesker til å trives sammen.

Barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Kosthold, mat og måltider har betydning for helse og trivsel og er en viktig del av hverdagen. Tilgang på sunn og god mat er grunnleggende for folk i alle aldre. Samtidig som sunt kosthold og gode mat- og måltids- vaner er positivt og helsefremmende

Varingskollen barnehage har disse retningslinjene i hjertet og følger dem for å gi barna et best mulig tilbud. Vi får mat fra Gnisten på mandager og fredager. Barna får også smøremåltider, samt frukt hver dag.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen/anbefalinger-for-mat-og-maltider-i-barnehagen