Måltider

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Dette gjelder enten den er medbrakt eller servert. Hjem og familie har det grunnleg­ gende ansvaret for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse. Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med hjemmene.

Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barne­ hagens innhold og oppgaver og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

I Varingskollen Barnehage er det ansatt en egen kokk som serverer barna to varme måltider i uken, samt at barna får servert et varmt måltid fredager fra Gnisten. Barna får også to smøremåltider, samt frukt hver dag.

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen - Helsedirektoratet