Åpningstider, ferie og planleggingsdager

Barnehagen åpner kl. 0700 og stenger kl. 17.00. Personalets arbeidstid er innenfor barnehagens åpningstid. Foreldre bør derfor være i barnehagen senest kl. 16.45 for å rekke å hente barna i tide.

Ferie

Det betales kontingent for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri. Alle barn må derfor avvikle en måned ferie i løpte av et barnehageår.

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av året. Av disse skal 3 uker avvikles sammenhengende i perioden 1. juni til 20. august. Foreldre/foresatte skal senest 30. april gi beskjed om når barna skal ha sommerferie. Innmeldt tidspunkt for ferie er bindende. I særlige tilfeller kan man søke daglig leder om unntak fra regelen om ferieavvikling.

Mange barn har imidlertid mer ferie enn det som er pålagt. Det er da viktig at vi avvikler personalets ferier i de periodene flere barn har fri. I forkant av vinterferie, sommerferie og høstferie vil det derfor komme opp lapper der foreldrene blir bedt om å opplyse om barnas ferie.

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager hvert år.

De nøyaktige datoene for planleggingsdagene bestemmes i august hvert år (frem til og med august året etter).
Planleggingsdager våren 2024: 10. mai 2024 og 6.-7. juni 2024