Dugnad

Hver forelder/foresatt plikter å delta på dugnad 5 timer per år. Prisen på frikjøp fra dugnad / ikke oppmøte er kr 200 per time. En forelder/foresatt tilsvarer én person, totalt frikjøp er således kr 1000 for enslig forsørger og kr 2 000 for foreldrepar. Medlemmer av eierstyret og samarbeidsutvalget er fritatt for dugnadsplikten. Eierstyret har rett til å gjøre unntak for eller tilpasse dugnadsplikten for personer som gjør en ekstraordinær innsats for barnehagen utenom de organiserte dugnadene, eller som på en eller annen måte har en saklig grunn til å få redusert dugnadsplikten.

* Under deltagelse på dugnad er de foresatte dekkes av barnehagens forsikring