Hvem er vi?

Varingskollen Barnehage SA er en andelsbarnehage, som vil si at vi er privat barnehage som drives av et samvirkeforetak. Andelseierne er foreldre som har betalt inn en barnehageandel. Dette er penger som refunderes når barnet slutter og oppsigelse er levert.

Litt om vår historie...

https://barnehagefakta.no/barnehage/984468369/varingskollen-barnehage-sa

Barnehagen ligegr perfekt til ved foten av Varingskollen

Varingskollen barnehage åpnet for barn og foreldre 6. Februar 2003. Da var barnehagen en 4 avdelingsbarnehage med 84 barn, og het Døli Andelsbarnehage. 

I 2005 kjøpte barnehagen daværende Døli Andelsbarnehage Dølistua, som vi i dag bykser av Nittedal kommune. Dølistua går idag under navnet Naturligvis. 

Barnehagen er i dag en 5 avdelingsbarnehage som består i dag av 3 storbarnsavdelinger og 2 småbarnsavdelinger. Avdelingenes navn er Naturligivis, Blå, Grønn, Rød og Gul. Bygget er på totalt 427 kvm som inkluderer Naturligvis.

I 2013 feriet barnehagen 10 år og valgte da å endre barnehagens navn til Varingskollen barnehage.