Blå avdeling

Hjertelig velkommen til et nytt barnehageår. På Blå avdeling er det 26 barn dette året, i alderen 2-6 år. Personalet består av to pedagogiske ledere, fire pedagogiske medarbeidere og en sangpedagog. 

Blå avdeling har tre turdager i uka hvor vi kommer til å benytte oss av tursteder som Plassen, Elvetangen, Varingskollen, Trollskogen, Lysløypa, Døli-jordet og andre steder i nærmiljøet. Blå har fokus på å lære barna å bli glad i naturen, lære om naturens råvarer og dyrene i skogen.Annen hver onsdag er 4 åringene på Døli og synger sammen med de eldre. Vi legger også opp til å jobbe mye i mindre grupper slik at de ansatte kan gi hvert enkelt barn tilpasset opplæring og bedre oppfølgning.