Blå avdeling

Hjertelig velkommen til et nytt barnehageår. På Blå avdeling er vi 25 fantastiske barn dette året, i alderen 2-5 år. Personalet består av to pedagogiske ledere, 3 pedagogiske medarbeidere og en lærling.

Det beste vi vet er å være på tur, leke teater, drive med formingsaktiviteter, og være med på aktiviteter tillpasset årstidene. Vi er på tur tre dager i uka der fokuset er på å lære barna å bli glad i naturen, lære om naturens råvarer og finne på masse gøy og moro hele dagen. Vi legger også opp til å jobbe mye i mindre grupper slik at hvert enkelt barn får tilpasset opplæring og bedre oppfølgning.