Merking av klær

Det er ikke alltid så lett for personalet og holde rede på hvem som eier hva, til enhver tid, når klær og annet utstyr ikke har barnas navn. Det finnes mange typer merker på markedet. Vi har her linket opp til flere leverandører av merkelapper. Her finnes merkelapper av alle slag, samt stempel.