Merking av klær

Hjelp oss å holde orden på hvem som eier hva av klær og utstyr ved å merke barnets eiendeler med barnets navn. Det er vanskelig for personalet å holde rede på hvem som eier hva, når klær og annet utstyr er umerket eller er merket med noe annet enn barnas navn. Det finnes mange typer merker på markedet. Her er det linket opp til flere leverandører av merkelapper.