Overgang Liten-Stor

Det å gå fra en småbarnsavdeling til en storbarnsavdeling kan virke skremmende og man vil oppleve store forandringer i hverdagen.

I Varingskollen Barnehage ønsker vi å legge til rette for en best mulig overgang mellom avdelingene. 

Normalt sett er det de største barna på en småbarnsavdeling som flyttes over til storbarn. Dette vil de foresatte få beskjed om tidlig, og barnehagen vil legge til rette for en god tilvenning.

Tilvenning mellom avdelingene

Når de foresatte har fått beskjeden om at deres barn skal flyttes over og på hvilke avdeling, vil avdelingslederne på de involverte avdelingene avtale en tlivenningsperiode. I denne periode vil barnet besøke og være med på aktiviteter 1-2 dager i uken over en god periode. En ansatt fra småbarnsavdelingen vil da følge barnet i denne perioden. Man vil også se behovet til barnet. I de fleste tilfeller er de med hver gang, men i enkelte tilfeller hvor tilvenningen går veldig bra vil barnet være på ny avdeling alene. 

Det viktgste i denne perioden er å trygge barnet i forhold til ny avdeling og la de bli trygge på barna og de voksne. 

Fadderordning

Som en del av tilvenningsperioden og oppstart bruker vi en fadderordning. Det vil si at de eldste barna (som er eldst når barnet begynner på avdeling) vil få tildelt et barn som de skal ta seg ekstra godt av. De skal ta med barnet inn i lek, vise de plassen sin og hjelpe til å trygge barnet i det daglige sammen med de voksne.