Vår visjon

MANGE FARGER SMÅ BLIR TIL ET HELT FANTASTISK BILDE

Visjonen handler om at hver og en av oss er betydningsfull i det store fellesskapet. Vi skal respektere og anerkjenne hverandres ulikheter og bruke disse ulikhetene som ressurser som tilfører gruppen noe positivt.

Alle farger er uerstattelige, og uten en av de mister helheten noe. Hver av fargene skinner ekstra i lyset fra de andre fargene.

Hos oss:

- er det rom for meg akkurat slik som jeg er.

- får jeg klare det i eget tempo.

- blir ingen gjort ensom av andre.

- skaper vi utvikling og fellesskap gjennom ulikhet.

 - er alle like mye verdt uavhengig av kjønn, hudfarge, alder, funksjonshemning, familiesituasjon,   familiesammensetning, trossamfunn og legning.