Våre spesialiteter

Sommeråpen barnehage
Varingskollen barnehage er åpen hele sommeren. Dette er et unikt tilbud til våre brukere. Som bruker av Varingskollen barnehage har dere større fleksibilitet til når dere ønsker ferie. Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av året, hvorav 3 uker skal avvikles sammenhengende i perioden 01.06 – 20.08.
 
Alpinkurs
Alle barn i de 2 eldste årskullene får tilbud om å være med på Alpinkurs i barnehagen. Kurset er gratis, og er i barnehagetiden. Kurset er en gang i uken, fra andre uken i januar og helt frem til påske.
 
Egen ballbinge
Denne brukes flittig både sommer og vinter. På vinteren lager vi skøyteis i ballbingen.
 
Friluftsliv
Vi er opptatt av friluftsliv og natur. Avdelingene Blå og NaturligVis er uteavdelinger, som tilbringer mye av tiden ute i naturen.
 
Langrenn
Vinterhalvåret er storebarna på langrenn i lysløpa en gang i uka.