Gul avdeling

Velkommen til Gul avdeling. Her er vi 16 barn i alderen 1-3 år. På høsten bruker vi tiden på å bli kjent med nye barn og foreldre. Vi legger til rette for at hvert enkelt barn får bli trygge og finne sin plass i barnegruppa, i eget tempo.

 


Vi tilbyr mange spennende aktiviteter som er tilpasset barnas alder og interesser. Det kan være sangsamlinger, formingsaktiviteter, eventyrstunder, turer i nærmiljøet, lek på sanserom og motorisk lek, ute og inne i barnehagen. Vi vil at barnehagen skal være et trygt og godt sted å være, slik at alle litt etter litt, brukernysgjerrighet sin og blir lekne utforskere.  

På Gul legger vi vekt på at barna skal utvikle gode sosiale ferdigheter ved å jobbe med periodemål for å skape et inkluderende miljø. Vi vil at barn skal bry seg oppriktig om hverandre,sette pris på hverandre og danne vennskap. Selv de yngste barna i barnehagen kan få til mye når de gis sjansen, f.eks ved ansiktsuttrykk, ord, bevegelser og i generelt samspill med andre.  

Varingskollens barnehage sin visjon er.«Mange farger små blir til et fantastisk bilde». Vi er opptatt at alle skal få være seg selv og at det duger i massevis. Vi legger også i til rette for at barna kan være med på påvirke sin egen hverdag her på Gul.