Gul avdeling

Velkommen Gul avdeling. Vi er barn i alderen 1-3 år. Vi bruker tiden på høsten på å bli kjent med nye barn og foreldre. Vi gir hvert barn tid og rom for at de skal bli trygge og finne seg godt til rette i barnegruppa, i sitt eget tempo. 

Vi tilbyr mange spennende aktiviteter tilpasset barnas alder og interesser, som for eksempel sangsamling, formingsaktivitet, eventyrstund, turer i nærmiljøet, lek på sanserom, fellesrom og annen motorisk lek, ute og inne i barnehagen. Vi ønsker at barnehagen skal være et trygt og godt sted å være, slik at alle litt etter litt, blir små lekne utforskere. 

Vi legger vekt på at barna skal utvikle begynnende sosial kompetanse. Barn som bryr seg oppriktig om hverandre, setter pris på hverandre og danner vennskap. Selv om vi er små er det mye vi kan få til og vise med hele kroppen. Barnehagens visjon er «Dagen er din» og vi legger til rette for at barna kan være med på å påvirke sin egen hverdag her på Gul.