/>

Bleiefri?

Tenker du å jobbe med å bli bleiefri? Eller er du allerede i gang, men opplever det som litt frustrende? Her finner du noen tanker og tips om hvordan man kan arbeide seg frem til et barn uten bleie.

De fleste barn blir tørre først når de er 2 1/2 til 3 år, men har ofte bruk for nattbleie til de er 4 - 5 år, kanskje enda lenger.  Som regel får barnet først kontroll over avføringen, senere urin. Men dette kan variere noe. Det er også vanlig at guttene bruker litt lengre tid. Det er ikke unormalt at barn bruker bleier til de er fire til fem år. Først når de er fem kan det være grunn til å ta opp dette med helsesøster.

Jo flere forandringer et barn utsettes for, desto vanskeligere kan det være å slutte med bleier hvis dette foregår samtidig. Det kan handle om vanlige hendelser som å begynne i barnehage, bytter avdeling eller at de får en ny søster eller bror. Selv om voksne ser på dette som vanlige hendelser, kan det være en stor forandring i barnets liv. 

Barn i førskolealder får også lett tilbakefall når vinteren kommer, selv om de har vært helt tørre om sommeren og påfølgende høst. Mange foreldre blir også fortvilet over at barnet har tilbakefall midt i uka når det går fint hver helg. Men det er helt normalt at noen unger får tilbakefall, selv om de egentlig har sluttet med bleier. Om vinteren har barnet mange klær som skal av og det merker ikke like godt at det tisser i ullbuksa. Leik i barnehagen innebærer også et større tempo, mange flere inntrykk og innspill som barnet skal forholde seg til. Leik med andre barn er spennende og barnet kan bli helt oppslukt av leiken. Vi sier at barnet befinner seg i "flyt - sonen". Dette er jo svært bra i forhold til barnets sosial utvikling, men da kan det hende at barnet blir så oppslukt av leiken at det ikke like godt registrerer andre kroppslige behov.

• Ikke start for tidlig! Vent til barnet viser tegn til å være klar for det. Barn er forskjellige og det varierer når det enkelte barnet er i stand til å beherske endetarmens lukkemuskel og blæren. For store krav kan bli en belastning for barnet. Barn misliker å mislykkes i like stor grad som voksne.

• Det er ikke mulig å framskynde barnets renslighet ved å trene. Barnet må først utviklingsmessig bli i stand til å holde seg og kjenne at det skal på toalettet. Det er nerveceller i ryggmargen som gir disse signalene. Disse nervecellene blir først ferdig utviklet en gang når barnet er mellom    1 1/2 - 3 år.  Pottetrening er derfor et misvisende ord, da det ikke har så mye med trening å gjøre, men en utvikling av nervesystemet. Det kan være svært frustrerende for foreldre at barnet bruker bleie når andre på samme alder har sluttet, men dette betyr bare at barnet ikke fysisk er klar for det enda.

• Selv om barnets modenhet ikke kan framskyndes kan barnet godt sitte på potte eller do i forbindelse med bleieskift. Det er en god vane. Mange barn har også faste tidspunkt på dagen hvor de bæsjer og dette kan brukes til barnets fordel hvis den voksne er litt i forkant. Gode toalettrutiner kan godt innarbeides tidlig og det kan jo hende at barnet både tisser og bæsjer når det sitter på potte eller do. Tilfeldig til å begynne med og mer vanlig etter hvert. Men dette innebærer ikke at barnet har full kontroll selv om det i lange perioder ikke har uhell. 

• Noen barn blir ulykkelige når de tisser på seg uten bleie. Det er da viktig at voksne oppmuntrer barnet og sier at det sikkert går bra neste gang. Unngå all kritikk eller å rose barnet for mye når det blir resultater på potten. Å tisse /bæsje er en helt naturlig kroppsfunksjon og dreier seg lite om å være flink eller ikke.

• For at barn skal kunne holde seg tørr om natten, må det klare å holde seg i minst 4 timer om dagen. Dessuten må det enten klare å la være å tisse om natten, eller det må kunne våkne av seg selv og gå på potte eller do. Still ikke for store krav. En våt seng om natten vil avbryte nattesøvnen til både store og små og kan være nok til at barnet får flere uhell også på dagtid.

• Barn som er flinke på ulike utviklingsområder, som for eksempel språk eller motorikk, er ikke nødvendigvis fysisk moden når det gjelder å holde seg tørr. Men fordi barnet er så dyktig til å forklare seg kan voksne lett avledes til å tro at det dreier seg om barnets vilje og forstand.

• Tegn på at barnet er klar for å begynne med do/pottetrening kan være at barnet sier i fra når det har tisset eller bæsjet i bleien, at det ønsker å skifte våte bleier eller at det går lang tid mellom hver gang bleien er våt.

• Barns utvikling går ikke alltid framover i raskt tempo, men det går alltid jevnt framover med ett og annet skritt til siden eller bakover. Ta alle tilbakeslag med ro, det er ikke noe nederlag å sette på en bleie før barnet skal i barnehagen eller om natten hvis barnet har begynt å tisse på seg igjen. Kanskje barnet bare behøver en "pause" fordi det skjer mye spennende i venneflokken rundt barnet.