/>

Verdienes barnehage

Engasjert. Raus. Nytenkende. Troverdig. Det er de fire verdiene som Varingskollen barnehage lever etter. Barnehagen er IA-bedrift og får god hjelp fra NAV Arbeidslivssenter Akershus.

Barnehagen, som ble åpnet 6. januar 2003, i Hakadal er privateid og foreldredrevet. Det jobber ni menn i barnehagen og tre av dem er pedagogiske ledere. Totalt har Varingskollen barnehage 35 personer ansatt fordelt på 29 årsverk. Jorunn Indrevik er leder i barnehagen og det har hun vært helt siden 2006.

–Verdiene våre kom i stand som en prosess der også foreldrene i barnehagen var inkludert. Vi fant ut at vi ville ha ulike verdier å leve etter. Hver dag jobber vi ut ifra våre verdier og vi har som mål at verdiene skal sitte i veggene. Vi er hele tiden bevisst på at vi skal ha et godt arbeidsmiljø, sier Indrevik.

Deler ut priser

Verdiene er bakt inn i hverdagen til alle barnehagens ansatte.

–Det er veldig levende verdier i kulturen vår i barnehagen. Vi løfter opp disse verdiene i hverdagen og på alle morgenmøter og personalmøter vi har, sier Indrevik.

Basert på verdiene deler også barnehagen ut ulike priser på sommerfesten. De kårer Årets Rauseste, Årets Troverdige, Årets Nytenkende og Årets Engasjerte. I tillegg har de en kåring av Årets Medarbeider.

–De som får prisene representerer disse verdiene på en god måte, sier Indrevik.

Positivrunde og tempererte tilbakemeldinger

De har også innført noe de kaller for positiv-runden.

–Der skal folk snakke positivt om personalet, barna eller foreldrene. Det handler om å legge vekt på positive ting innenfor blant annet verdigrunnlaget, sier Indrevik.

Barnehagen har også innført noe de kaller for tempererte tilbakemeldinger.

–Det handler om å gi bedre tilbakemeldinger, sier Indrevik.

Hun er også svært opptatt av å behandle sine ansatte på samme måte som hun vil at de skal behandle barna.

–Barna skal behandles som likeverdige samarbeidspartnere, sier Indrevik. 

Mer fokus på seniorpolitikk

Barnehagen får hjelp og støtte fra NAV Arbeidslivssenter Akershus.

–Vi har kontakt med IA-rådgiver Reidun Vikse og den kontakten er super for oss. Er det noe vi trenger hjelp til, så tar vi kontakt med henne. Vi er veldig fornøyd med å være en IA-bedrift. Det er en trygghet for oss, sier Indrevik og fortsetter:

–Det er veldig mye IA-arbeid i vår hverdag og vi har blant annet tatt imot arbeidstakere flere ganger. Vi gir dem muligheter. Vi har hatt personer ansatt med både fysiske og psykiske utviklingshemninger. Målet vårt er at alle skal slippe til i jobb og vi har god kontakt også med NAV Nittedal. Gjennom NAV Arbeidslivssenter Akershus har vi blant annet deltatt på kurs som «Psykisk helse angår oss alle», sier Indrevik.

Hun føler de fikk mye ut av kurset i psykisk helse, som blant annet handler om hvordan man skal alminneliggjøre at alle har en psykisk helse som svinger og være en god kollega i forhold til personer som sliter med psykisk helse.

–Vi fikk en større bevissthet på temaet og endret litt holdninger. Vi må være bevisste på hva den enkelte trenger av hjelp og tørre å stille vanskelige spørsmål. Vi må også tåle at det kommer følelser i samtalen og sette av tid til medarbeiderne. Det handler om å finne gode løsninger i samarbeid med medarbeideren, sier Indrevik.

Nyvinningspris og årets barnehage-nominasjon

Hun varsler også at det blir mer fokus på seniorpolitikk i barnehagen de nærmeste årene.

–Det er flere av våre ansatte som nærmer seg senioralder så da er det naturlig at dette blir tema, sier Indrevik.

Kontakt med seniorer har også barnehagen gjennom sitt samarbeid med Døli sykehjem. En gang hver uke drar barn og ledere til sykehjemmet for å skape gode øyeblikk sammen med sykehjemmets pensjonister. Det er snakk om å synge for de eldre.

–Vi fikk en nyvinningspris av Nittedal kommune for dette samarbeidet som kalles generasjonssang. Det er bevist at lettere senile som kommer i kontakt med barn vekker flere minner, sier Indrevik. 

I 2018 er barnehagen også nominert til årets barnehage av Private Barnehagers Landsforbund.

–Det er veldig stas å bli nominert, sier Jorunn Indrevik.

Link til opprinnelig artikkel på Nav.no