Tilbake til hverdagen - Kan by på utfordringer

Perioden med ferie og masse tid sammen med familien er snart over for mange. For mange har faste regler hjemme blitt litt sett bort i fra. Nå er det tilbake i hverdagen, hvor jobb og barnehage blir i de daglige rutinene.

For mange kan det være vanskelig å gå tilbake til de gamle rutinene. Barna har hatt en fantatisk sommer med masse tid sammen med sine foresatte. Nå står både jobb og barnehagen for tur. Det betyr tidliglig opp om morgenen, levering i barnehagen og for mange kanskje litt dårlig samvittighet for at tiden med barna blir mindre. 

Etter en periode med lang fri fra barnehagen, kan det ofte by på noen utfordringer når man skal begynne å levere barnet i barnehagen igjen. Man vil ofte oppleve at barnet ikke vil i barnehagen, barnet sier det ikke trives og man kan ofte oppleve at det er vanskelig å si hade når man skal gå. Gråt og dårlig samvittighet når man kjører til arbeidet er ikke et ukjent tema. 

Noen ganger bobler barna over av glede over å gå i barnehagen. Andre ganger har de ikke lyst i det hele tatt til å gå i barnehagen. Begge delene er helt normalt! De dagene barnet har lyst, er avskjeden enkel og positiv. De dagene de ikke vil, er det viktig at dere som foreldre fremdeles er positiv og gjør avskjeden kort, selv om barnet gråter. Erfaringsmessig vil de fleste roe seg ned etter noen minutter, og de får en fin dag sammen med vennene sine. Hvis ikke, vil dere som foreldre bli kontaktet.

Men du! Ikke ha dårlig samvittighet. Vi vet at så fort de foresatte har reist vil barnet være i lek. Det er avskjeden som er vanskelig. Barnet spiller ofte på de foresattes følelser for å oppnå sine ønsker og vet at dette ofte fungerer. 

For at leveringen ska forenkles er det her noen enkle tips som gjør at leveringen blir enkelere:

1. Begynn å snakk om at nå skal man snart begynne i barnehagen igjen. Snakk gjerne om hvordan leveringen skal foregå.

2. Gjør levering kort og enkel. Følg barnet inn, gi beksjed om at dere har kommet. Overlever barnet til personalet eller følg det inn i en aktivitet. Så sier du hade. 

3. Si hade en gang, sett en grense. Gjør avleveringen kort, ikke drøy og bruk lang tid. 

4. Avtaler du noe med barnet ved levering, enten hente tidlig eller noe annet. Hold avtalen!