/>

Fritak fra foreldrebetaling - også for de private barnehagene

PBL og Kunnskapsdepartementet har i dag sittet sammen i møter og har omsider kommet til løsning. Fritak for foreldrebetaling gjelder ALLE, både kommunale og private barnehager.

Hvor lenge dette fritaket vil vedvare er pr i dag usikkert, men det er åpenhet om videreføring vis dagens situasjon vedvarer.

Hvordan fungerer dette i praksis fra nå?

Uavhengig av den nye løsningen skal kommende faktura betales. Hvordan regjering og kommune løser dette videre vil vi komme tilbake til når mer informasjon ligger på bordet.

Bra for barnehagen

Dette var den beste løsningen vi kunne håpe på i den vanskelige situasjonen vi er i. Gjennom denne løsningen letter vi det økonomiske for de foresatte som er eller kan bli satt i økonomiske utfordringer, samtidig som vi gir våre ansatte en trygghet i hverdagen.

Link til nyhet fra PBL: Staten tar regningen når foreldrebetalingen uteblir