Ukesmål uke 44: Alle er forskjellige, og bra er det.

Dette er ukemålet for de store avdelingene i uke 45. (Ill Camilla Kuhn 2020) Les mer...

De som utfører, og utsettes for mobbeadferd har som regel andre rundt seg som ser det. De som er tilskuere har mulighet til å stoppe mobbing. Det å akseptere, og se alle for den de er bidrar til å minske grobunnen for mobbeadferd, og å vippe tilskuerrollen over på den positive siden. Alle har sin plass i det store bildet. (Idsøe & Roland s. 39, 41, og 43).