Ukesmål uke 45: Du er god på noe og jeg på noe annet

(Ill Camilla Kuhn 2020)

Ukesmål uke 46: Du er god på noe, og jeg på noe annet. 

Det er lett å måle seg selv ut fra hva andre klarer, og hva andre synes. Vi ønsker å motvirke dette ved å styrke barnas selvfølelse. Vi ønsker at barna skal være trygge i seg selv.

Jesper Juul definerer selvfølelse som vår viten om og opplevelse av hvem vi er. Selvfølelse handler om hvor godt vi kjenner oss selv, og hvordan vi forholder oss til det vi vet. Selvfølelse kan billedlig beskrives som en slags indre søyle, senter eller kjerne (Jesper Juul s. 77).

Barn med en god selvfølelse vil lettere utvikle selvsikkerhet. Selvsikkerhet trengs for lettere å kunne ignorere mobbeadferd, og mobbing (Idsøe & Roland s. 69).