Ukesmål uke 46: Det skal jeg klare

(ill. Camilla Kuhn 2020).

Det skal jeg klare- 

Barn som er trygge i seg selv er klare for det neste steget. De kan utfordre seg selv uten at verden står og faller på om de klarer den ene oppgaven. Og er det så farlig om vi ikke får det til første gangen? I verste fall lærer vi av det.Det skal hvertfall ikke stå på barnets selvtro, eller støtten fra personalet.

Selvtillit handler om det vi kan. Det vi er gode og dyktige til, eller dumme og dårlige til- det vi kan prestere (Jesper Juul s. 78).