Ukesmålhefte

Varingskollen Barnehage har i en lengre periode arbeidet med forebygging i forhold til krenkelser som mobbeadferd og mobbing i barnehagen. Nå er hefte vår klart!

Gjennom arbeidet med inkluderende barnemiljø, og en kommende nye barnehagelov har barnehagen med Roger i spissen laget et arbeidsdokument/hefte. Illustratør er Camilla Kuhn.

Alle foresatte har hørt om barnehagens ukesmål. Nå har vi samlet alle målene med faglig forankring til et hefte, som vi nå ønsker å gi til dere foresatte som en julegave. 

Det er viktig at barnehagen, i samarbeid med foresatte, jobber sammen for å forebygge krenkelser både i barnehagen og hjemme.

Alle barn og ansatte i barnehagen får en egen utgave.