Ny barnehagelov - nytt verktøy

Da den nye mobbeloven kom – laget barnehagen sitt eget pedagogiske verktøy.

Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er inkludert.

Rammeplanen stilte allerede krav om dette, og nå er altså forpliktelsen tatt inn i loven.

På bakgrunn av dette har vi i Varingskollen Barnehage opparbeidet oss et nytt verktøy.

Les mer om dette på barnehagens hjemmeside eller i artikkelen på www.barnehage.no

Artikkel fra Barnehage.no - Varingskollen Barnehage