Toddlerhefte for småbarna

Illustratør; Camilla Kuhn 2020

Nå har småbarnsavdelingene laget eget Toddlerhefte som gir retning til og synliggjør livet for de yngste i barnehagen. Heftet tar utgangspunkt i tre periodemål valgt ut fra storebarns ukesmål.