Tilknytning, tilvenning og barnehageoppstart

I Varingskollen barnehage vil vi ha en trygg tilknytningsperiode for nye barn, og en god tilvenningsperiode for dere foreldre. Barn er det mest dyrebare dere foreldre har ansvar for. Alle barn er unike små individer som har ulikt behov for tid til å slå røtter i nye miljøer.

Hva er tilknytning?

En psykolog personalgruppa ble kurset av sammenliknet tilknytning med en lampe med ledning og kontakt. Gjennom sin første levetid får barna en trygg tilknytning til foreldrene sine, og lampa deres lyser. Ved overlevering i barnehagen dras lampa ut av sin vante stikkontakt og barna må få tid til å finne stikkontakt og få lys i lampa si i barnehagen i foreldrenes fravær. Ved levering og henting i barnehagen er det akkurat dette som skjer, lampas ledning bytter strømleverandør.    

Små barn kommuniserer gjennom følelser. De trenger voksne som forstår følelsene, møter dem der de er, og rommer hele dem. Mye av oppdragelsen av barn handler jo nettopp om å hjelpe barna å regulere følelsene sine. 

Forskning viser at små barn kan tilknytte seg 4-5 voksne rundt seg. Minst en av disse voksne bør være en ansatt i barnehagen. Disse viktige voksne skal fungere som en trygg base for utforsking, og være en trygg havn som barna kan oppsøke dersom de føler seg redde eller trenger trøst. 

Barn har forskjellige følelsesutrykk:

For mange barn er oppstart i barnehage en spennende og samtidig dypt urovekkende opplevelse. Livet som de har kjent til nå blir annerledes, og barna må tilpasse seg et helt nytt miljø, nye mennesker og erfare at mamma og pappa går fra, for å så komme tilbake igjen.

Noen barn reagerer på barnehagestart med langvarig og sår gråt. De er i følelsen av å ha blitt overlatt til nye voksne de ikke føler seg helt trygge på ennå. Dette er helt normalt. 

Andre barn viser ikke store følelser når mamma eller pappa overleverer dem i barnehagen. Dette er også helt normalt. 

Noen ganger ser vi også at ett barns gråt smitter over på andre barn. Dette er en viktig utrykk for tidlig empati.   

Hva gjør vi i barnehagen når barna gråter?

Vi møter barna med bekreftelse, forståelse og tålmodighet når de gråter. Barna skal oppleve at det er greit å reagere med gråt når mamma eller pappa går fra. Vi setter ord på det barnet uttrykker, og tilbyr trøst og nærhet. Avledning fra det triste brukes etter hvert som vi tror at barnet er klar for/trenger det.  

Noen barn avviser trøst og nærhet i denne situasjonen. Deres gråt kan gli over i sinne. Da påtvinger vi selvsagt ikke nærhet, men lar barna forstå at vi tåler sinnet deres, venter på dem, og er tilgjengelige for dem når de føler seg klare for det.    

Dette er felles:

Felles for alle barn er imidlertid at de trenger forutsigbarhet, omsorg og forståelse i denne prosessen. Og vi i personalet trenger tid og rom til å tilpasse oss barnet ditt. 

I tilknytning/tilvenningstiden skal også dere foreldre trygges i at dere overleverer deres kjære små til åpne, tilgjengelige, empatiske, responsive og bekreftende voksne. 

Hva gjør vi i barnehagen i praksis:

 •       Vi organiserer, planlegger og gjennomfører oppstarten slik at vi på best mulig måte får tid til hvert enkelt barn, og også gir kjente barn og foreldre tid til å romme alle de nye som skal dele barnehage-tilværelsen med dem.  
 •       Vi sprer oppstartdatoene utover slik at hvert enkelt barns behov best mulig kan tilgodeses. 
 •       Vi trekker lodd når mange ønsker samme oppstartdato. Dette sikrer en tilfeldig rettferdighet, slik at dere kan være trygge på at ingen får urettmessige spesielle fordeler.
 •       Vi bruker en fast voksen som følger barn og foreldre den første tida.
 •       Vi sender bilder og sms-er den første tida etter at barna er uten dere i barnehagen, slik at dere holdes oppdatert på hvordan barnet har det.
 •       Vi er ærlige på barnets reaksjoner slik at vi sammen kan finne best mulige overgangsrutiner rundt akkurat DITT barn. 
 •       Vi har oppstartsamtale i løpet av de første dagene i barnehagen med dere nye foreldre. Samtalen holdes av en av avdelingens pedagoger, med utgangspunkt i et felles oppsett fra Nittedal kommune. 

Dette må dere foreldre hjelpe oss med:

 •       Forståelse for at ikke alle kan få ønsket oppstartdato.
 •       Prøv, så langt det er mulig å respektere angitt oppstartdato.
 •       Ta kontakt med avdelingen barnet skal starte på så raskt som mulig, dersom oppgitt oppstart-tid likevel ikke lar seg gjennomføre.
 •       Mange barn trenger langt mer enn tre dager på å tilknytte seg nye mennesker. Spar gjerne feriedager/avspasering til denne viktige tida i ditt barns liv. 
 •       Dersom dere har mulighet; tenk uansett tre tilvenningsdager hver og ikke samtidig. Da har vi seks og ikke tre dager å ta av. 
 •       Prøv så langt det er mulig å legge til rette for korte dager den første tida, helst noen uker etter oppstart. Bruk gjerne besteforeldre og andre kjente voksne for å få til dette. 
 •       Reduser andre separasjoner for barnet ditt til et minimum i tilvenningsperioden. Barnet ditt trenger mest mulig ro og fred for å tilpasse seg sitt nye liv. 
 •       Hvis dere ønsker å besøke oss før oppstart, er det lurt om dere ringer avdelingen i forkant. På denne måten kan vi avtale et tidspunkt hvor det er rom for en liten prat. 
 •       Ta kontakt med oss dersom dere får vondt i foreldrehjertet underveis i tilknytningsprosessen og er usikre på hvordan det går med barnet deres. Vi er her for dere!

 

Vi ønsker velkommen til et nært samarbeid rundt barnet ditt!