Nyhetsarkiv

 • Reklamefilm for Varingskollen Barnehage

  Sjekk ut filmen om vår barnehage!

  Husk søknadsfrist 01.03.

 • Toddlerhefte for småbarna

  Illustratør; Camilla Kuhn 2020

 • Ny barnehagelov - nytt verktøy

  Da den nye mobbeloven kom – laget barnehagen sitt eget pedagogiske verktøy.

 • Ukesmålhefte

  Varingskollen Barnehage har i en lengre periode arbeidet med forebygging i forhold til krenkelser som mobbeadferd og mobbing i barnehagen. Nå er hefte vår klart!

 • Hjelp oss i kampen for likebehandling av barn og barnehager

  Alle barn er like mye verdt. Regjeringen vil nå kutte flere hundre millioner kroner i tilskudd til barn i private barnehager. Dette vil få alvorlige konsekvenser. Les her hva du kan gjøre i kampen for å stoppe kuttene.

 • Ukesmål uke 46: Det skal jeg klare

  (ill. Camilla Kuhn 2020).

 • Ukesmål uke 45: Du er god på noe og jeg på noe annet

  (Ill Camilla Kuhn 2020)

 • Ukesmål uke 44: Alle er forskjellige, og bra er det.

  Dette er ukemålet for de store avdelingene i uke 45.
  (Ill Camilla Kuhn 2020)
  Les mer...

 • Barnehagens felles ukesmål- vi øver på sosialkompetanse.

  Varingskollen barnehage jobber med felles ukesmål hver uke for å øve barna i sosialkompetanse og nå er det tid for høsten oppstart.
  Camilla Kuhn har illustrert våre ukesmål - det er vi så glade for!

 • Naturens magi

  Naturen har en verdi i seg selv skriver Hessen (2008), der mennesker gjennom alle tider har funnet glede, inspirasjon og ro. Han hevder at den senker stress og øker kreativitet og læreevne. Det er også noe vi har erfart disse ukene vi har tilbragt både på Plassen og på skistadion. Naturen byr på et mangfold av opplevelser og sanseerfaringer, og den gir rom for skapende lek med naturmaterialer.

 • Fritak fra foreldrebetaling - også for de private barnehagene

  PBL og Kunnskapsdepartementet har i dag sittet sammen i møter og har omsider kommet til løsning. Fritak for foreldrebetaling gjelder ALLE, både kommunale og private barnehager.

 • Idebank for foresatte

  I en periode hvor man skal være lenge hjemme sammen med barna er det ikke alltid like lett å finne på noe hele tiden. Barnehagen har samlet opp mange forslag til hva dere kan gjøre sammen med barna.

 • Hvordan samarbeid for å styrke barnets selvfølelse og identitet

  Inkludering og fokus på å bygge opp barns selvfølelse vil være et viktig tema i fremtiden. Dette vil mange barnehager ha et ekstra fokus på. Å vokse opp i dagens samfunn er kanskje tøffere enn noen gang pga. sosiale mediers inntog i nåtidens hverdag. Det er derfor viktig å ha en god grunnmur med god selvfølelse, der inkludering går hånd i hånd for et bedre vi-samfunn.

 • Fra jord til bord i barnehagen

  Et kjøkkenhageprosjekt i Varingskollen barnehage i 2020. Sommeren 2019 fikk vi et par settepoteter som vi plantet i kjøkkenhagen. Samme året på sensommeren drar vi opp en av plantene som har vokst opp. En potet har faktisk blitt til ti små poteter. Barnet som drar opp potetplanten får øyet på alle potetene som er under og utbryter "Er det der poteter kommer i fra".

 • Tilbake til hverdagen - Kan by på utfordringer

  Perioden med ferie og masse tid sammen med familien er snart over for mange. For mange har faste regler hjemme blitt litt sett bort i fra. Nå er det tilbake i hverdagen, hvor jobb og barnehage blir i de daglige rutinene.

 • Vennskap til barns beste- det viktige samarbeidet

  I Barnekonvensjonens artikkel 3 står det at vi voksne skal gjøre det som er best for barn.
  For å klare dette må vi sammen- barnehagen, foreldrene og barna ha dette som felles mål.

 • Kulde og barn

  Det finnes ingen nasjonale anbefalinger for når det er tilrådelighet å la barn oppholde seg ute om vinteren i streng kulde. Det følte temperaturen vil være avhengig av både vindhastighet og luftfuktighet, i tillegg til selve lufttemperaturen.

 • Lekens betydning for barn

  «La meg være et barn, la meg leke nå, for alle de store har engang vært små, men ta ikke leken fra meg. Jeg vil leke en stund, jeg vil leke meg sunn, jeg vil leke meg stor, jeg vil leke for livet på menneskets jord.»

 • Verdienes barnehage

  Engasjert. Raus. Nytenkende. Troverdig. Det er de fire verdiene som Varingskollen barnehage lever etter. Barnehagen er IA-bedrift og får god hjelp fra NAV Arbeidslivssenter Akershus.

 • Det er kjærlighet i et "Nei"

  Noen foreldre tenker at «lykkelige barn gråter ikke». Foreldrene strekker seg langt for å unngå konflikter og gråt. De føyer barnet sitt bevisst eller ubevisst i små og store spørsmål gjennom dagen. Vi som har jobbet i barnehage en stund ser en dreining mot (for) mye barnemedvirkning.

 • Skoggruppemetoden - et pedagogisk verktøy

  Skoggruppemetoden er en spesialpedagogisk metode som er utviklet av audiopedagogene Aina Nordahl, Elisabeth Jepsen og Sidsel Skappel Misund. Metoden fremhever naturens og skogens unike muligheter i samspillet mellom barn og voksne. I motsetning til mer tradisjonell spesialundervisning som legger vekt på å trene på barnets svake sider, fokuserer skoggruppemetoden på barnets sterke sider.

 • Bleiefri?

  Tenker du å jobbe med å bli bleiefri? Eller er du allerede i gang, men opplever det som litt frustrende? Her finner du noen tanker og tips om hvordan man kan arbeide seg frem til et barn uten bleie.

 • Fokus på inkluderende barnemiljø

  Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne (Rammeplan for barnehager, 2017)

 • Førstehjelpskurs for de ansatte

  Hvert år gjennomfører de ansatte førstehjelp -og hjertestarterkurs i regi av Nittedal Rødekors. En akutt situasjon kan alltids oppstå og det er derfor viktig at personalet er forberedt når dette skulle skje.

 • Starter du i barnehagen nå til høsten? Her finner du alt du trenger.

  Det er ikke alltid lett å starte opp som helt ny i barnehage eller flytte over til en ny barnehage. VI har her prøvd å samle all den nødvendige informasjonen du trenger i forkant av første dag.

 • Mattilbudet i barnehagen

  Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold. Maten i barnehagen, enten den er medbrakt eller tilberedt i barnehagen, er derfor av stor betydning for barns utvikling og helse. Gode rammer rundt måltidene er viktig for å gi barna gode måltidsopplevelser og kan påvirke hvor mye mat barnet får i seg.

 • Ønsker du å søke barnet ditt til Varingskollen Barnehage?

  Ønsker du finne ut mer om barnehagen eller ta en tur innom oss?